Mo og Øyrane VGS – Ny ridehall

Informasjon

TIDSROM:
Februar 2019 – November 2019

ENTREPRISEFORM:
Totalentreprise

OPPDRAGSGIVER:
Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Info om prosjektet

Totalentreprisen omfattet levering av ny ridehall og nytt komposteringsanlegg ved Mo og Øyrane videregående skole, avdeling Mo.

Ridehallen ble bygget i tilknytning til andre funksjoner for hest og inneholder areal for teoretisk og praktisk undervisning.

For å få til en god plassering av hallen, ble komposteringsanlegg revet og nytt etablert på et mer egnet sted noen hundre meter nordøst for hall og travbane.