Damsgård Skole

Informasjon

TIDSROM:
Mars 2017-April 2018

ENTREPRISEFORM:
Tømmerentreprise

OPPDRAGSGIVER:
NCC Norge AS

PROSJEKTANSVARLIG:

Prosjektleder:
Roy Espen Øvrebø
Mobil: 62658202
E-post: reo@markhusbygg.no

Anleggsleder:
Eirik Andersen
Mobil: 93438652
E-post: eirik@markhusbygg.no

Info om prosjektet

Det skal bygges ny skole (1-7. klasse) med gymsal på Damsgård for 450 elever, SFO og en avdeling for innføringsklasser. Samlet areal er ca. 6426 m², i tillegg kommer svalganger og overdekkede utearealer/utebod samlet ca. 575m².

Nybygget skal oppføres etter passivhus standard. Bygget vil oppføres i 3 etasjer med 0. etasje delvis under bakkenivå. Noe teknisk areal på tak. NCC har totalentreprise på denne jobben, vi har da en tømmerenteprise for NCC.