Vi i Markhus legger stor vekt på å bygge gode og langsiktige relasjoner med våre kunder og samarbeidspartnere. Våre grunnpilarer er tuftet på fagkompetanse, effektivitet og lojalitet. Vi jobber målrettet med å innfri våre samarbeidspartnere og boligkunders forventninger og krav til trygghet og kvalitet.

MARKHUS

Markhus AS utfører alt fra Totalentrepriser og Generalentrepriser til vanlige Tømmerentrepriser. Vi besitter fagkompetanse på alle områder, og dette gjør oss til en naturlig og foretrukket samarbeidspartner.

MARKHUS BOLIG

Markhus Bolig AS står for utvikling, markedsføring og salg av egne boligprosjekter, vi bygger på attraktive tomteområder med sentral og god beliggenhet. Vi bygger boliger som folk vil bo i.