Wergeland terrasse

Informasjon

TIDSROM:
August 2017 – Oktober 2018

ENTREPRISEFORM:
Tømmerentreprise

OPPDRAGSGIVER:
Strand AS

Info om prosjektet

Byggmester Markhus AS har utført tømmerarbeider både innvendig og utvendig for Strand AS på Wergeland Terrasse. Prosjektet består av tre boligblokker (3 oppganger – blokk A, B og C) med til sammen 87 leiligheter, plassert over nærings og parkeringsarealer. I tillegg til boligene inneholder prosjektet et næringsareal (treningssenter) på ca. 1900 m2 BRA mot nord i plan U1/U2, samt et mindre næringsareal ut mot torget (Wergeland plass) på ca. 100m2 BRA i plan 1.

Mer informasjon om Wergeland Terrasse, se  http://www.wergelandterrasse.no/