KnaZen i Knarvik

Informasjon

TIDSROM:
Mai 2016 – Desember 2017

ENTREPRISEFORM:
Hovedentreprise

OPPDRAGSGIVER: 
Erstad & Lekven Utbygging AS

Info om prosjektet

Byggmester Markhus har hatt hovedentreprise på KnaZen-prosjektet der det ble bygget to punkthus med leiligheter, samt fem rekkehus.

Punkthus 1 (PH1) og Punkthus 2 (PH2) har tilsammen 35 leiligheter, 17 leiligheter i PH1 og 18 leiligheter i PH2.

Begge punkthusene er på 4 etasjer pluss felles garasje med parkeringsplasser og sportsboder i underetasjen. Leilighetene kan nås via heis eller trapp direkte fra garasje eller inngangsparti på plan 1.

Prosjektet ligger i reguleringsområdet «Knarvik Aust» og har adresse Langheiane 71 – 83, 5914 Isdalstø.

Hver leilighet er en selveiende seksjon med egen garasjeplass og egen sportsbod. I tillegg eier alle seksjonseiere en andel i fellesarealer og uteanlegg gjennom en sameieavtale.

Utomhusanlegget består av et fellesanlegg med bl.a. lekeplass og en stor felles parkeringsplass. Dette eies sammen med naboprosjektet. Utover dette er det opparbeidet et fellesanlegg som tilhører og eies av prosjektet KnaZen.

For mer informasjon se http://www.erstad-lekven.no/elu/knazen/om-prosjektet/