Varden skole

Informasjon

FERDIGSTILLELSE:
August 2015-sommer 2017

ENTREPRISEFORM:
Hovedentreprise

OPPDRAGSGIVER:
Bergen kommune, etat for utbygging

Info om prosjektene

Varden skole er oppført i 1964 – 1967. Skolen gjennomgår nå en full oppgradering. Fire bygninger er revet (2691 m²). Hovedbyggets fløy A skal rehabiliteres (2275 m²) og det skal bygges en ny fløy B (3902 m²).

Bygg B skal bygges som passivhus, og bygg A skal oppgraderes til å bli et lav-energibygg. Det skal bygges nye tilkomstveier og nye parkeringsplasser. Det skal anlegges et nytt system for overvannshåndtering for hele området og alle opparbeidete lekearealer skal fornyes.

På dette prosjektet har vi kontrakt på alt bygningsmessig arbeider – det vil si blant annet; rivearbeider, grunnarbeid, pelearbeider, betongarbeid, bærende stålkonstruksjoner, tømmerarbeid, maler, murer og gulvlegger.