Fantofthaugen BRL Rehabilitering

Informasjon

TIDSROM:
April 2019 – September 2019

ENTREPRISEFORM:
Hovedentreprise

OPPDRAGSGIVER:
Fantofthaugen Borettslag

Info om prosjektet

I Fantofthaugen Borettslag har vi rehabilitert utvendige fasader og tak. Bygget ble oppført i ca. 1970 og består av betong bærekonstruksjoner og utvendige gavlvegger. Løsningene som ble valgt fører til mange kuldebroer og lekkasjepunkter. Bygget er derfor nå supplert med tilleggsisolasjon og nye værtettinger. Dette gjelder 3 vegger og taket. Fasaden mot vest består av altaner med tilbaketrukne stuevegger. Disse har vært rehabilitert for noen år siden og vil foreløpig ikke bli ombygget.