Quality Hotel Vøringfoss, Eidfjord

Informasjon

TIDSROM:
Mai 2016-Mars 2017

ENTREPRISEFORM:
Totalentreprise

OPPDRAGSGIVER:
EGD Property AS

Info om prosjektet

På Quality Hotel Vøringfoss har Byggmester Markhus AS gjort en brannteknisk rehabilitering for å utbedre avvik/mangler etter oppføring, der vi hadde totalentreprisen med prosjektering og utførelse. Vi har også utført generelle vedlikeholdsarbeider av bygningsmassen og oppgradering av interiør i hotellets hovedetasje.