Framo Sjølivet (Florvåg Askøy)

Informasjon

ÅRSTALL:
Mai 2014- August 2015

ENTREPRISEFORM:
Tømrerentreprise

OPPDRAGSGIVER:
Constructa Entreprenør AS

Info om prosjektet

Framo Sjølivet består av et kontorbygg på fem etasjer, verkstedbygg med tre haller, underjordisk parkerings-anlegg med tre plan, utendørs industriområde med overbygget utelager, dypvannskai og småbåthavn.
Tiltakshaver er Wimoh Eiendom AS. b+b arkitekter AS har tegnet byggene, som er ført opp i samspills-entreprise av Constructa Entreprenør AS.

Kontorbygg og parkeringsanlegg har et samlet areal på 16.774 kvm. Verkstedhallene er på totalt 8.774 kvm, mens ute lageret er på 1.366 kvm. Øst for kontorbygget føres det opp et naust på 189 kvm. Samlet areal på tomten er 55 mål. Byggearbeidene startet i april 2013 og ble fullført i juni 2015.