Jahnebakken 5

Informasjon

TIDSROM:
Desember 15 – November 16

ENTREPRISEFORM:
Underentreprise

OPPDRAGSGIVER:
Stoltz Entreprenør AS

Info om prosjektet

Byggmester Markhus var engasjert ifb. med oppgradering av Jahnebakken 5. (Tidligere Botanisk Laboratorium).

Bygget er i dag eid av Universitetet i Bergen og skal fremover, sammen med Alle` gaten 70 og Jahnebakken 3. utgjøre et miljø tilknyttet miljø og klimaforskning.

Deler av Jahnebakken 5 er fredet, så som alt eksteriør samt interiør i vestibyle og hovedtrapperom.
Eksisterende takkonstruksjon er i sin helhet revet og nytt tak er bygget opp igjen i størst mulig grad likt det som ble revet. Ny takkonstruksjon er da bygget etter dagens standard med hensyn til isolering, og er tilrettelagt for tekniske installasjoner og ventilasjon. Vinkel på tak er også endret noe for å øke utnyttelsesgraden av loftsetasje.

Alle vinduer i fasaden er skiftet til vinduer med tilnærmet likt utseende som de opprinnelige vinduene, og som også holder dagens krav til U-verdi.

Innvendig er alle eksisterende skillevegger revet og erstattet med en ny planløsning som ivaretar dagens krav til arbeidsmiljø i et moderne forsknings- og undervisningsmiljø.