Akasia Søreide Menighetsbarnehage

Informasjon

TIDSROM:
November 2018 – November 2019

ENTREPRISEFORM:
Totalentreprise

OPPDRAGSGIVER:
Akasia

Info om prosjektet

Akasia Søreide menighetsbarnehage er lokalisert ved Søreide kirke i Steinsvikveien sentralt på Søreide. Barnehagen har vært i drift siden 1973 og er dermed den eldste barnehagen i Ytrebygda bydel. Før byggearbeidene startet var barnehagen delvis etablert i arealer tilknyttet kirken, og delvis i frittstående brakkerigg.

Det nye barnehagebygget består nå av 5 avdelinger med plass til 85 barn i nye moderne flotte omgivelser både inne og ute. Totalentreprisen omfatter terrengarbeid, bygning, tekniske fag og utendørs lekeareal.

Det er stor interesse for Akasia Søreide Menighetsbarnehage og spesielt som en del av menigheten. Det har derfor vært viktig for både eier og kundene at barnehagen fortsatt blir liggende nær kirken.