Stend Videregående Skole

Informasjon

TIDSROM:
August 2013-April 2014

ENTREPRISEFORM:
Tømmerentreprise

OPPDRAGSGIVER:
Stoltz AS

Info om prosjektet

Stend VGS ligger i Fana i Bergen kommune og er eid av Hordaland Fylkeskommune. Internatet er oppført i 1932 med 2 etasjer i tillegg til loft og kjeller. Prosjektet besto av full rehabilitering og ombygging av internatet men ny værhud og etterisolering yttervegger, nye bjelkelag og vegger innvendig og oppgradering til dagens standard på lyd/brannkrav for bygget. Brukes i dag som undervisningsbygg av Hordaland Fylkeskommune.