Tømmestasjon Flesland

Informasjon

TIDSROM:
Juni 2019 – November 2019

ENTREPRISEFORM:
Totalentreprise

OPPDRAGSGIVER:
Avinor AS

Info om prosjektet

Vi er bygget en tømmestasjon for flykloakk på Bergen lufthavn Flesland. Bygget er oppført i nærheten av banestasjon syd, og lokaliseres på «flyside», og består av et en-etasjes bygg på ca. 120 m2. Høyden er 5 m, slik at det er plass til tømmebiler i bygget. Det er også etablert en carport for 2 tømmebiler, ca. 6x8m.

Bygget er delt inn i to soner: én sone for tømming, og én sone for garderober og teknisk rom.

Tømmehallen har også en betonggrube hvor flykloakken slippes ned. Under gruben er det en pumpekum som skal pumpe kloakken inn til offentlig avløpsanlegg.