Sandslimarka 63

Informasjon

TIDSROM:
August 2019 – Desember 2019

ENTREPRISEFORM:
Totalentreprise

OPPDRAGSGIVER:
Kiro Eiendom AS

Info om prosjektet

Sandslimarka 63 var et rehabiliteringsprosjekt hvor vi blant annet malte alle fasader, leverte nye rømningstrapper, solavskjerming, fuget fasadeelementer, nye sålbenkbeslag samt nye glassfasader rundt inngangspartier. Innvendig er det etablert nye toalettkjerner i alle etasjer med tilhørende nye overflater i fellesarealer og trapperom.