Utestua

Informasjon

OPPDRAGSGIVER:
Utestua AS

Info om prosjektet

Byggmester Markhus AS har prosduert og levert flere utestuer for Utestua AS.
Det ble levert direkte fra egen produksjon lokalt i Bergen, uten fordyrende mellomledd. Utestuene er laget av norsk malmfuru.

For mer info se:  www.utestua.no