Strømme Gård

Informasjon

TIDSROM:
Mars 2018 – Mai 2019

ENTREPRISEFORM:
Hovedentreprise

OPPDRAGSGIVER:
Vestbo BBL

Info om prosjektet

Strømme Gård ligger vest for Bjørgeveien ved Sælenvannet.

Byggmester Markhus AS har hatt hovedentreprisen på Strømme gård byggetrinn to  ( B15 – 2 ), som består av 7 tomannsboliger og 3 rekkehus, med til sammen 33 boenheter. Med oss i vår hovedentreprise har vi hatt tømmerarbeid, taktekker, lås og beslag samt blikkenslager.

For mer informasjon om prosjektet se Strømme gård sine nettsider.