FB 38

Informasjon

TIDSROM:
Aug 2018 – April 2019

ENTREPRISEFORM:
Tømmerentreprise

OPPDRAGSGIVER:
LAB AS

Info om prosjektet

Eksisterende bygg er fra 1986 og eies av Nordea Liv Eiendom. Bygget i Folke Bernadottesvei 38, på folkemunne kalt blåbygget, og har fått nye fasader for å gi bygningsmassen et helhetlig og tiltrekkende utseende. l etasjene over plan 1 er det kontorer. I plan 1 er det bank og tannlegevirksomhet samt fellesfunksjoner som kjøkken, kantine, resepsjon mv. for hele bygningsmassen.

Eksisterende fasader er revet og erstattet med nye. I første etasje er det montert en aluminiumglass fasade, mens det fra andre etasje og opp til tak er montert en noe mer sammensatt fasade bestående av påhengte kassetter av aluminium, tettfelt og vinduer.