Åsane Gårds- og friluftsbarnehage

Informasjon

TIDSROM:
2019

ENTREPRISEFORM:
Totalentreprise

OPPDRAGSGIVER:
Læringsverkstedet

Info om prosjektet

Oppgradering og utvidelse av barnehageareal tilhørende enheten. Det eksisterende bygget «Låven» er utvidet i andre etasje og oppgradert for å kunne brukes som innendørs leke og oppholdsareal for 20 barn.

«Låven» bestod av to etasjer, med dyrehold i 1. etg. og avdeling for barn i 2. etg. med direkte tilkomst fra terreng.

  1. etg. ble beholdt stort sett som den var – brannkonsept krevde utskifting av et vindu til brannklasse for stråleskjerming av vinduer i 2. etg. Dører ble skiftes ut og det ble laget rampe med skraperist ved inngangsdør for tilkomst med rullestol.
  2. Etg. ble utbedret og bygget på med bygningsdeler i flere retninger. Mot nord-vest ble det bygget på ca 65m2 oppholdsareal fundamentert på søyler, dette dannet også et overbygget uteareal for dyrene i 1. etg. Det ble bygget en stor ark på eksisterende bygg mot nord-øst og inngangspartiet ble utvidet både i lengde og bredde. Eksisterende takstein ble bytter og flere takvinduer satt inn i gammel og ny del. Innvendig byttet vi alle vegg- og takflater i eksisterende del, samt isolasjon og dampsperre. Ventilasjon og tekniske føringer ble utvidet og oppgradert for å tilpasses dagens krav.

Mer info om barnehagen se her.